Návštěva ze Synodní rady

Ve čtvrtek 2. října 2008 navštívila náš sbor delegace ze synodní rady – synodní kurátorka sestra Čejková a předseda stavebního odboru bratr Straka. Navštívili a prohlédli si všechny sborové budovy – i v kazatelských stanicích – a byli jsme pochváleni, že je udržujeme průběžnými opravami a většinou z vlastních zdrojů.

Obrázky k článku

Tisk