Střecha v Číhošti

Od 14. srpna 2009 probíhá oprava střechy v modlitebně v Číhošti. Byly sundány tašky, vyměněny latě, vše potřebné opraveno, tašky vráceny. Denně pomáhá celá řada bratří z celého sboru, které zajišťují svým pohoštěním sestry z Číhošti a Nezdína. Děkujeme velmi všem za obětavou pomoc a štědré přispění.

Obrázky k článku

Tisk