Vtipy

Toto jsou především vtipy s křesťanskou tématikou. Pokud jste si jistý, že nemáte smysl pro humor, prosím nevstupujte.***
Hádají se architekt, chirurg a programátor, čí profese je starší.
Chirurg povídá: "Eva přece vznikla z Adamova žebra, to byla první chirurgická operace na světě!"
Architekt na to: "A co zahrada v Edenu? To byl přece architektonický zázrak!"
Programátor: "Ale pánové, a kde si myslíte, že se vzal ten chaos?"
***
Proč je i pro Pána Boha obtížné získat místo vyučujícího na vysoké škole:

 • Má jenom jednu známou publikaci.
 • Ta je v hebrejštině.
 • Nejsou v ní odkazy na další prameny.
 • Nebyla publikována ve známém vědeckém časopise.
 • Mnozí pochybují o tom, že ji napsal osobně.
 • Je nutno přiznat, že je známá po celém světě - ale co dělal potom?
 • Jeho schopnost týmové práce je velmi omezená.
 • Ostatním vědcům se nepodařilo zopakovat jeho experimenty.
 •  Nepožádal etickou komisi o souhlas s experimentováním na lidech.
 • Když se mu první pokus nevydařil, pokusil se zahladit stopy utopením pokusných objektů.
 • Jedince, kteří se nechovali podle očekávání, vyřadil z pokusného souboru.
 • Nechodil do přednášek - jenom vzkázal studentům, co si mají prostudovat
 • Nechal za sebe učit svého syna.
 • První dva studenty vyhodil, protože se naučili něco navíc.
 • I když má jen 10 požadavků, většina studentů v praktickém testu propadne.
 • Konzultace poskytuje jen velmi zřídka, a to ještě na vrcholku hory.
***
Babička seděla na pláži, kde si její vnouček ve slunečním klobouku a župánku hrál s kyblíčkem a lopatkou a plácal bábovičky. Najednou se objevila obrovská vlna, která zalila pláž a když vtekla zpět do moře, vzala vnoučka s sebou. Babička padla na kolena a začala se modlit: "Ó, Bože, prosím, vrať mi mého vnoučka. Je to tak nevinné stvoření, tak sladký chlapec, tak báječné dítko." Jako zázrakem se přihnala další velká vlna a zanechala po sobě vnoučka přesně na původním místě, v župánku a s lopatičkou a kyblíčkem. Babička obrátila oči k nebesům, rozhodila rukama a říká naštvaně: "Měl klobouček..."
***
Ptá se kudlanka nábožná jetele: "Jeteli, proč se nemodlíš?" "Nechci být spasen."
***
Přijde Hitler do kostela, poklekne k ukřižovanému Ježíši a začne: "Ó děkuji Ti, že jsi mi dal Rakousko." "Máš štěstí." "Ó děkuji Ti Pane, že jsi mi dal Čechy." "Máš štěstí." Hitler se podiví, ale pokračuje: "Ó děkuji Ti, že jsi mi dal Francii." "Máš štěstí," zní znovu odpověď Ježíše. Hitlerovi to již nedá a tak se zeptá: "Proč mi stále říkáš, že mám štěstí?" "Protože kdybych neměl přibité nohy, tak Tě kopnu do frňáku ."
***
Paní Macháčková šla po náměstí a potkal ji kněz Opička: "Jak se máme, paní Macháčková, neoddával jsem vás před dvěma lety?" "Ano, otče, byl jste to vy. Mám se dobře." "A co nějaké ratolesti, už máte?" "Ještě ne, otče." "Jedu příští týden na konferenci do Vatikánu, tak tam za vás zapálím svíci. "Děkuji mnohokrát, otče." Minulo několik let a potkali se znova. Kněz se ptá: "Dobrý den, paní Macháčková. Tak co, jak se vede?" "Ale, docela to ujde, otče." "A co dětičky, už nějaké máte?" "Ano, otče. Mám dvoje dvojčata a k tomu čtyři další - osm dohromady." "To je báječné. A co váš pan manžel?" "Včera jel do Vatikánu, sfouknout tu pitomou svíci!"
***
Vběhne chlap do hospody celý udýchaný a ptá se hned u prvního stolu: "Chlapi, kdo tady má velkýho černýho tlustýho psa s bílým obojkem?" "No, nikdo." "Tak jsem vám přejel faráře."
***
Modlitba "Pane Bože, co je to pro tebe tisíc let?" "Chvilička." "A Pane Bože, co je to pro tebe tisíc dolarů?" "Penízek." "Pane, prosím tě, dej mi penízek." "Jistě, počkej chviličku."

Další vtipy budeme dodávat postupně.

Tisk