Různé

Dr. K. CH. EptingMůžete si stáhnout práci Dr. K. Ch. Eptinga Evangelická identita a ekumenický závazek (přednáška na ETF UK, 17. 5. 2005)

Bratři v KristuSousední sbory: Čáslav, Heřmanův Městec, Horní Krupá, Hradiště, Humpolec, Chrudim, Krucemburk, Kutná Hora, Semtěš, Vilémov.

Seznam všech existujících internetových adres sborů ČCE naleznete na www.evangnet.cz, kde si rovněž můžete zaregistrovat stránky svého sboru.

Archiv událostí

  • 4. 7. 2010 byl vykonán křest Sáry Plekker
  • 25. 7. 2010 při bohoslužbách v Opatovicích bude naším hostem ThDr. Jiří Doležal, po shromáždění se sejde staršovstvo
  • 8. 8. 2010 bude vykonán křest Ondřeje Uhra a Petra Řezníčka
  • 15. 8. 2010 bohoslužby v Sázavce výjimečně nebudou, v Opatovicích káže naposledy sestra farářka, pak bude mít dovolenou. Po shromáždění jste zváni ke společnému posezení v modlitebně.
  • od 1. 9. nastupují manželé Potočkovi na nová místa v Třebíči a Myslibořicích
  • sbor bude administrován z Čáslavi farářem Pavlem Junem
  • 10.10.2010 zájezd do Třebíče, na bohoslužby budeme v Dolní Krupé
  • 24.10.2010 díkčinění, naposledy v kostele
  • Tisk