Akce

Kategorie: Úvod » Akce

Vánoční besídka 2012

Zde je byly přidány fotografie z dětské vánoční slavnosti2012, která se konala 16.12.2012.
7. ledna 2013

Ordinace a instalace bratra Feigla

Dne 14.10.2012 od 15:00 hodin byla provedena slavnostní ordinace k duchovenské službě bratra vikáře Marka Feigla - provedl náměstek synodního seniora ČCE br. Daniel Ženatý a následně proběhla instalace na náš sbor seniorem Chrudimského seniorátu br. Milošem Hübnerem.
28. října 2012

Kdo jsme

Evangelický sbor v Opatovicích je součástí Českobratrské církve evangelické (www.e-cirkev.cz). Vznikl roku 1783.
10. října 2012

Ordinace sestry Moniky Drdové

Dne 1.4.2012 na květnou neděli proběhla ordinace sestry Moniky Drdové. Ordinaci provedl synodní senior Joel Ruml. Ordinace proběhla před zaplněným kostelem. Na ordinaci vystoupil také seniorátní sbor. Nově ordinovaná sestra zároveň posloužila svým prvním kázáním v této funkci. Zde přikládáme několik obrázků z této slavnostní události.
9. června 2012

Výroční sborové shromáždění 2010

Milí bratři a sestry! Již po sedmnácté vám předkládám svou zprávu o sborovém životě. Mnohé se změnilo, my jsme se změnili, mnohé věrné si náš Pán vzal k sobě, ale jiné zas povolal do služby ve svém lidu zde. Sbor žije, konají se dál společná shromáždění a co je podstatné – účast při nich neklesá.
26. března 2010

Střecha v Číhošti

Od 14. srpna 2009 probíhá oprava střechy v modlitebně v Číhošti. Byly sundány tašky, vyměněny latě, vše potřebné opraveno, tašky vráceny. Denně pomáhá celá řada bratří z celého sboru, které zajišťují svým pohoštěním sestry z Číhošti a Nezdína. Děkujeme velmi všem za obětavou pomoc a štědré přispění.
30. srpna 2009

Návštěva ze Synodní rady

Ve čtvrtek navštívila náš sbor delegace ze synodní rady – synodní kurátorka sestra Čejková a předseda stavebního odboru bratr Straka. Navštívili a prohlédli si všechny sborové budovy – i v kazatelských stanicích – a byli jsme pochváleni, že je udržujeme průběžnými opravami a většinou z vlastních zdrojů.
5. října 2008

Loupež v kostele v Opatovicích

K našemu zármutku se dostali do našeho kostela zloději a odnesli si několik ozdobných předmětů z oltáře a křtitelnici. Chybět nám bude zejména kalich a soška beránka, kterou jsme měli po léta na očích.
24. července 2008

Letní bouřka v Opatovicích

Ve středu 25.6. v podvečer se strhla prudká letní bouřka, která se nevyhnula ani Opatovicím. Proudy vody doprovázela vichřice, která lámala větve stromů a ohýbala plechy na střeše kostela.
29. června 2008

Výroční sborové shromáždění 2008

Je tomu patnáct let, co jsem se byla představit u vás v Opatovicích a vy jste mě zvolili za kazatelku. Právě v době postní jsem tu poprvé kázala. – A tak se teď neohlížím jen za rokem 2007, jak to děláváme při VSS pravidelně, ale za celým tím docela dlouhým obdobím své služby v tomto sboru.
18. března 2008

« Novější
Strana 1
Starší »